Voor- en naschoolse opvang

Praktische info

Voorschoolse opvang

Woensdagnamiddag – opvang

Middag

Naschoolse opvang

7u15 tot 8u15

12u00 tot 18u00

12u00 tot 13u30

15u30 tot 18u00

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters en kleuters zitten SAMEN op de kleuterschool

Lagere schoolkinderen zitten SAMEN op de lagere school

Team schooljaar 2023-2024

Voorschoolse opvang

Juf Eveline

Woensdagnamiddagopvang

Juf Betül

Juf Asmae

Middagopvang kleuters

Juf Betül

 

Juf Stacey

Juf Asmae 

 

Middagopvang lager

Juf Ellen

Meester Arnout

Juf Chantal 

Juf Tugba

Naschoolse opvang kleuter

Juf Ellen

Meester Arnout

Juf Asmae

Juf Tugba

Naschoolse opvang lager

Juf Chantal

Meester Arnout

Juf Betül

Juf Tugba

Nummer opvang kleuters

GSM: O492 66 13 24

Nummer opvang lager

GSM: 0473 25 68 90

Extra aanbod

Prijzen schoolopvang

De voor- en naschoolse opvang betaal je per beginnend halfuur. Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie.

Indien u niet tijdig bent om uw kind(eren) op te halen in de naschoolse opvang / woensdagnamiddagopvang, dan vragen wij per begonnen halfuur €5,00 boete per kind.