Voor- en naschoolse opvang

Praktische info

Voorschoolse opvang

Woensdagnamiddag – opvang

Middag

Naschoolse opvang

7u15 tot 8u15

12u00 tot 18u00

12u00 tot 13u30

15u30 tot 18u00

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters en kleuters zitten SAMEN op de kleuterschool

Lagere schoolkinderen zitten SAMEN op de lagere school

Voorschoolse opvang

Juf Sandra VH

 

 

 

Juf Fiona

Woensdagnamiddagopvang

Juf Sandra VV

Juf Justine

Middagopvang kleuters

Juf Justine

Juf Jaimie

Juf Angélique

 

 

 

Juf Fiona

Middagopvang lager

Juf Sandra VV

Juf Sandra VH

Meester Koen

Naschoolse opvang

Juf Sandra VV

Juf Sandra VH

Juf Justine

 

 

 

 

Juf Fiona

Nummer opvang kleuters

GSM: O492 66 13 24

Nummer opvang lager

GSM: 0492 66 03 61

Naschoolse activiteiten

 

Initiatie Frans

Wat? Wil je spelenderwijs Franse woordjes, zinnetjes, … aanleren a.d.h.v. verschillende thema’s? Deze lessen zijn gratis en zullen gegeven worden door juf Naomi. 

Wie? L2 en L3

Wanneer? 15u45 tot 16u45

Start op maandag 14 september 2020

De ouders van de ingeschreven kinderen zullen via mail verder op de hoogte gebracht worden: kalender, thema’s, …

Er kunnen minimum 6, maximum 12 kinderen deelnemen.

 

 

 

 

 

Sophietopia: Theaterles voor beginners 

Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen:

 • leren improviseren 
 • hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,…) 
 • situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen 
 • zich inleven in personages
 • alles leren over lichaamsexpressie
 • … en zoveel meer!

 Wie? alle leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar                                   

Wanneer? 15u45 tot 17u15Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de website www.sophietopia.be/activiteiten  

 

 

Tekenacademie

Wie? Alle leerlingen van het eerste t.e.m. zesde leerjaar.

Wanneer? 16u20 tot 18u00

De lessen starten vanaf de eerste week van september.

Hoe inschrijven?

Leerlingen die vorig schooljaar les volgden krijgen voorrang. Zij kunnen zich al voorinschrijven vanaf 28 mei. Alle ouders worden hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

Voor nieuwe leerlingen starten de inschrijvingen op dinsdag 9 juni. De inschrijvingen lopen tot 30 september. Voor info en online inschrijven kan u terecht op academiegent.be

 

 

 

Dactylolessen

Wie? L5 en L6 

Wanneer? 15u45 tot 17u15

5 dinsdagen en 1 online examen: juf Naomi zal de data doorgeven aan de ouders van de ingeschreven kinderen.

Sportsnack

Wie? L1, L2 en L3

Wanneer? WOE 30/09, WOE 02/10, WOE 09/10, WOE 16/10, WOE 23/10, WOE 18/11, WOE 25/11, WOE 02/12, WOE 09/12, WOE 16/12

Geen les op WOE 04/11 en WOE 11/11

 

Sport-tasting

WAT?

10 weken lang jongeren laten proeven van verschillende sporten en zich laten uitleven.

Reeks 1 bestaat uit 10 lessen. (Freerunning, Voetbal, Rugby, Atletiek)

Reeks 2 bestaat uit 10 lessen. (Badminton, Ping Pong, Netbal, Spikeball)

Reeks 3 bestaat uit 10 lessen. (Hockey, Frisbee, Basketbal, KUBBS)

WIE?

2 GROEPEN die door 2 sport-tasting coaches worden begeleid.

Leeftijd: 3de en 4de leerjaar

Leeftijd: 5de en 6de  leerjaar

Meisjes en jongens sporten samen.

WAAR?

Rozenbroeken. Er wordt altijd een sporthal voorzien maar bij mooi weer sporten we buiten.

De sport-tasting coach haalt de leerlingen op uit de opvang en brengt ze op het einde van de les ook terug naar de opvang van de school.

WANNEER?

Elke donderdagavond van 16u15 tot 17u45.                               

Meer info op www.sport-tasting.be

 

Sophietopia: Theaterles voor beginners 

Spelenderwijs verkennen we de wonderen van woordkunst en drama
Tijdens de theaterles zullen de leerlingen:

 • leren improviseren 
 • hun spraakvaardigheid oefenen (intonatie, articulatie,…) 
 • situaties, gedichtjes en verhalen tot leven brengen 
 • zich inleven in personages
 • alles leren over lichaamsexpressie
 • … en zoveel meer!

Wie? alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar 

Wanneer?  van 15u45 tot 17u15

Hoe inschrijven? Voor zowel de inschrijving als de betaling kan je terecht op de website www.sophietopia.be/activiteiten  

Prijzen schoolopvang

De voor- en naschoolse opvang bedraagt € 0,75 / per beginnend halfuur. Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie.

Indien u niet tijdig bent om uw kind(eren) op te halen in de naschoolse opvang / woensdagnamiddagopvang, dan vragen wij per begonnen halfuur €5,00 boete per kind.

 

Telefoonnummers opvang

 

Kleuterafdeling  0492/66.13.24

Lagere afdeling 0492/66.03.61