Voor- en naschoolse opvang

Praktische info

Voorschoolse opvang

Woensdagnamiddag – opvang

Middag

Naschoolse opvang

7u15 tot 8u15

12u00 tot 18u00

12u00 tot 13u30

15u30 tot 18u00

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters en kleuters zitten SAMEN op de kleuterschool

Lagere schoolkinderen zitten SAMEN op de lagere school

Team schooljaar 2021-2022

Voorschoolse opvang

Juf Ann

Woensdagnamiddagopvang

Juf Ann

Juf Mihrace

Middagopvang kleuters

Juf Ann


juf Fiona

Juf Stacey

Middagopvang lager

Juf Els


Meester Koen

Juf Mihrace

Naschoolse opvang kleuter

Juf Fiona

 

Juf Stacey

Juf Ann

Naschoolse opvang lager

Juf Juf Els

 

Meester Koen

Juf Mihrace 

 

Nummer opvang kleuters

GSM: O492 66 13 24

Nummer opvang lager

GSM: 0473 25 68 90

Extra aanbod

Prijzen schoolopvang

De voor- en naschoolse opvang betaal je per beginnend halfuur. Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie.

Indien u niet tijdig bent om uw kind(eren) op te halen in de naschoolse opvang / woensdagnamiddagopvang, dan vragen wij per begonnen halfuur €5,00 boete per kind.

 

Telefoonnummers opvang

 

Kleuterafdeling  0492 66 13 24

Lagere afdeling 0473 25 68 90