Wijze Sociaal Fonds

Met het Wijze Sociaal Fonds laten we elke leerling volop deelnemen

Zorgen dat elk kind volop kan deelnemen in de school, daar gaan we voor bij De Wijze Boom. Daarom slaan de school en het Oudercomité de handen in elkaar met het Wijze Sociaal Fonds. Met het fonds verlagen we de schoolfactuur voor gezinnen die daar nood aan hebben. 

Het is niet voor alle leerlingen op onze school evident om deel te nemen aan een klasuitstap of buitenschoolse activiteit. Sommige kinderen zitten met honger in de klas, of ze beschikken niet over het juiste materiaal om de les volop te kunnen beleven. Als warme school wil De Wijze Boom dat elke leerling optimaal kan leren, spelen en vrienden maken.


Het Wijze Sociaal Fonds biedt specifieke hulp aan gezinnen die daar nood aan hebben:

  • Het voorziet een maaltijd voor leerlingen met een lege brooddoos.
  • Uitstappen worden gedeeltelijk of helemaal betaald.
  • In noodsituaties krijgen leerlingen kledij, een bril, sportschoenen…

Naarmate de inkomsten van het Fonds groeien, zullen we ook gericht kunnen tegemoetkomen in andere schoolkosten.

Het Wijze Sociaal Fonds verlaagt ook de kosten van álle gezinnen:

  • 3de kleuterklas: de uitstap naar zee op het einde van het schooljaar.
  • 1ste leerjaar: een pennenzak met stiften om de lagere school gelijk aan te vatten.

De bovenstaande uitstap en materialen zijn nu al gratis voor alle leerlingen. Het Wijze Sociaal Fonds heeft een duidelijke ambitie om ook andere algemene kosten voor iedereen te verlagen.

Zo help jij het Wijze Sociaal Fonds mee groeien:

  • Van alle activiteiten die de school en het Oudercomité organiseren (wafelverkoop, fuif, schoolfeest…) reserveren we een deel van de opbrengsten voor het fonds.
  • Via vrije giften tijdens koffiemomenten en andere activiteiten op en rond school. Check de collectebus tijdens deze momenten en doe zeker een gift.
  • Via het rekeningnummer BE45 7380 4147 4289. Wil je graag bijdragen? Vermeld bij de mededeling van je gift zeker ‘Wijze Sociaal Fonds’.

Het Wijze Sociaal Fonds wordt beheerd door 4 beheerders: 2 vanuit de school en 2 vanuit het Oudercomité. De beheerders vanuit de school beslissen welke gezinnen een financiële tussenkomst krijgen. Het Oudercomité weet niet wie deze gezinnen zijn. Wel communiceert de school transparant over het soort kosten waarin het fonds tussenkomt.   

Heb jij als ouder nood aan ondersteuning?
Spreek de directeur, één van de zorgcoördinatoren of de juf of meester van jouw kind aan. Ze gaan discreet om met elke vraag en proberen te helpen waar mogelijk.

Nieuwsbrief Wijze Sociaal Fonds, maart 2024

Een hele dikke MERCI, om samen werk te maken van een warme school voor iedereen!

Vorig schooljaar beslisten de ouderwerking en de school om samen werk te maken van een sociaal fonds. Via dit fonds willen we de schoolkosten zo laag mogelijk houden voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, en helpen we een scherpe maximumfactuur te realiseren voor alle gezinnen.

Wat is het? Het sociaal fonds bestaat deels uit een percentage van de inkomsten uit activiteiten van de school (bv. schoolfeest, winterfeest) en uit activiteiten van de ouderwerking (bv. quiz, wijntasting, ouderfuif). Daarnaast zijn er regelmatig acties waarbij je rechtstreeks een bijdrage kan storten voor het sociaal fonds, bv. via een extra bijdrage bij de koekenverkoop, een extra buszitje betalen voor een leerling bij een schooluitstap, etc.

Waarom? Via het sociaal fonds zorgen we dat de kostprijs geen drempel vormt om deel te nemen aan schooluitstappen en kunnen we gratis warme maaltijden aanbieden en schoolmateriaal kopen (bv. boekentas, pennenzak, bril) voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast zorgen we dat schooluitstappen voor alle kinderen betaalbaar blijven. Door het sociaal fonds komt bovendien ook werkingsbudget van de school vrij voor pedagogische projecten, klas- en schoolinfrastructuur.

Hoeveel werd al ingezameld? In het schooljaar 22-23 werd met jullie steun 3567 euro ingezameld. Gezien de school 6500 euro besteedde aan financiële solidariteit of ondersteuning, kon bijna de helft daarvan betaald worden uit het sociaal fonds. Het overige deel betaalde de school via eigen werkingsmiddelen.

Wat werd al gerealiseerd? Met de inkomsten uit het sociaal fonds konden meerdere kinderen tegen een verlaagd tarief mee op meerdaagse schooluitstap, konden gratis schoolmaaltijden worden aangeboden, en konden alle kinderen van de derde kleuterklas gratis op schooluitstap naar Oostende. Ook het afscheidsfeest van de zesdes, het indianenfeest bij de kleuters en de gepersonaliseerde pennenzak voor de kinderen van het eerste leerjaar werden deels betaald via het sociaal fonds. Via jullie bijdragen konden we dus extra kansen creëren voor alle kinderen van de school, en extra ondersteuning bieden waar nodig.

What’s next? Ook dit jaar liepen reeds verschillende acties. We engageren ons alvast om jullie regelmatig op de hoogte te houden van de beoogde ambities, de verzamelde inkomsten en geplande uitgaven. Wie graag mee denkt over verdere acties, zowel voor het inzamelen als besteden van de middelen, laat het weten via dewijzeouders@gmail.com!