Wijze Sociaal Fonds

Met het Wijze Sociaal Fonds laten we elke leerling volop deelnemen

Zorgen dat elk kind volop kan deelnemen in de school, daar gaan we voor bij De Wijze Boom. Daarom slaan de school en het Oudercomité de handen in elkaar met het Wijze Sociaal Fonds. Met het fonds verlagen we de schoolfactuur voor gezinnen die daar nood aan hebben. 

Het is niet voor alle leerlingen op onze school evident om deel te nemen aan een klasuitstap of buitenschoolse activiteit. Sommige kinderen zitten met honger in de klas, of ze beschikken niet over het juiste materiaal om de les volop te kunnen beleven. Als warme school wil De Wijze Boom dat elke leerling optimaal kan leren, spelen en vrienden maken.

Tijdens het schooljaar 2022-2023 gingen we van start met het Wijze Sociaal Fonds. Dat jaar haalden we samen 2400 euro op. Erg bedankt voor alle bijdragen!  

Het Wijze Sociaal Fonds biedt specifieke hulp aan gezinnen die daar nood aan hebben:

  • Het voorziet een maaltijd voor leerlingen met een lege brooddoos.
  • Uitstappen worden gedeeltelijk of helemaal betaald.
  • In noodsituaties krijgen leerlingen kledij, een bril, sportschoenen…

Naarmate de inkomsten van het Fonds groeien, zullen we ook gericht kunnen tegemoetkomen in andere schoolkosten.

Het Wijze Sociaal Fonds verlaagt ook de kosten van álle gezinnen:

  • 3de kleuterklas: de uitstap naar zee op het einde van het schooljaar.
  • 1ste leerjaar: een pennenzak met stiften om de lagere school gelijk aan te vatten.

De bovenstaande uitstap en materialen zijn nu al gratis voor alle leerlingen. Het Wijze Sociaal Fonds heeft een duidelijke ambitie om ook andere algemene kosten voor iedereen te verlagen.

Zo help jij het Wijze Sociaal Fonds mee groeien:

  • Van alle activiteiten die de school en het Oudercomité organiseren (wafelverkoop, fuif, schoolfeest…) reserveren we een deel van de opbrengsten voor het fonds.
  • Via vrije giften tijdens koffiemomenten en andere activiteiten op en rond school. Check de collectebus tijdens deze momenten en doe zeker een gift.
  • Via het rekeningnummer BE45 7380 4147 4289. Wil je graag bijdragen? Vermeld bij de mededeling van je gift zeker ‘Wijze Sociaal Fonds’.

Het Wijze Sociaal Fonds wordt beheerd door 4 beheerders: 2 vanuit de school en 2 vanuit het Oudercomité. De beheerders vanuit de school beslissen welke gezinnen een financiële tussenkomst krijgen. Het Oudercomité weet niet wie deze gezinnen zijn. Wel communiceert de school transparant over het soort kosten waarin het fonds tussenkomt.   

Heb jij als ouder nood aan ondersteuning?
Spreek de directeur, één van de zorgcoördinatoren of de juf of meester van jouw kind aan. Ze gaan discreet om met elke vraag en proberen te helpen waar mogelijk.