CLB

Het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! werkt samen met jouw school. Het adres van ons CLB:

Hoofdzetel: GO! CLB Gent Voskenslaan 262 9000 Gent Telefoon: 09/243.79.70 Directeur mevrouw Annemie Schotanus  Telefoon: 0485/86.59.26 e-mail: info@clbgent.be

De school wordt begeleid vanuit de vestigingsplaats Melle:

Vestigingsplaats Melle Varingstraat 21 9090 Melle Telefoon: 09/331.58.33 Naam directeur: mevrouw Annemie Schotanus 

De volgende teamleden bedienen jouw school:

Naam                                         Functie                                                      Telefoonnummer                       Mailadres

Mahshied Douroudi                 Maatschappelijk werker                        0499/517.157                             mahshied.douroudi@clbgent.be

Yves Ghyselen                          Psycho-pedagogische consulent        0499/517.159                              yves.ghyselen@clbgent.be

Jean-Pierre Van de Velde       Paramedisch medewerker                    0485/148.146                              jean-pierre.van.de.velde@clbgent.be

Cindy Van Herzeele                 Arts                                                            0499/517.166                             cindy.van.herzeele@clbgent.be

Meer info kunt u terugvinden in ons schoolreglement.

Onderwijskiezer en CLBch@t

CLBch@t 

Heb je als leerling vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets moet omgaan? Heb je vragen over je gezondheid of over het CLB-consult op het CLB?  Heb je als ouder vragen over de studies, het gedrag of de gezondheid van je zoon of dochter? Maak je je zorgen over zijn of haar welbevinden? Heb je vragen over de studiekeuze? Of wil je weten wat we als CLB voor jou en je kinderen kunnen betekenen?   Je kan met elke vraag terecht op CLBch@t. Via CLBch@t kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker. De medewerker zal met jou kijken hoe je best geholpen wordt.  Meer informatie over de openingsuren vind je via: www.clbchat.be

Onderwijskiezer   

Op de website van Onderwijskiezer vind je goede en betrouwbare informatie over het volledige onderwijslandschap. Bovendien is er een beschrijving van honderden beroepen, welke opleidingen je daar kunt voor volgen, filmpjes,… Ook zijn er tal van zelftests om interesses te weten te komen, met de studiegebieden en beroepen die daarbij aansluiten.