CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! werkt samen met jouw school. Het adres van ons CLB:

Hoofdzetel: 

GO! CLB Gent 
Voskenslaan 262 9000 Gent
Telefoon: 09/243.79.70

Directeur mevrouw Sofie Vercoutere
Telefoon: 0499/51.71.95 
e-mail: info@clbgent.be

De volgende teamleden bedienen jouw school:

Peggy van derhaeghen    
Maatschappelijk werker         
0499/51.71.83         
peggy.van.derhaeghen@clbgent.be

Katrien Coppens              
Psycho-pedagogische consulent  
0499/517153                  
katrien.coppens@clbgent.be 

Jo Van Der Vekens           
Paramedisch medewerker            
0499/51.71.65               
jo.vander.vekens@clbgent.be

Danielle Wehlou               
Arts                                                 
0498/27.91.64               
Danielle.Wehlou@clbgent.be            

CLBch@t 

Heb je als leerling vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets moet omgaan? Heb je vragen over je gezondheid of over het CLB-consult op het CLB?  Heb je als ouder vragen over de studies, het gedrag of de gezondheid van je zoon of dochter? Maak je je zorgen over zijn of haar welbevinden? Heb je vragen over de studiekeuze? Of wil je weten wat we als CLB voor jou en je kinderen kunnen betekenen? Je kan met elke vraag terecht op CLBch@t. Via CLBch@t kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker. De medewerker zal met jou kijken hoe je best geholpen wordt.  Meer informatie over de openingsuren vind je via: www.clbchat.be

Onderwijskiezer   

Op de website van Onderwijskiezer vind je goede en betrouwbare informatie over het volledige onderwijslandschap. Bovendien is er een beschrijving van honderden beroepen, welke opleidingen je daar kunt voor volgen, filmpjes,… Ook zijn er tal van zelftests om interesses te weten te komen, met de studiegebieden en beroepen die daarbij aansluiten.