Middagactiviteiten

Dinsdag

start to run

Tijdens de eerste schoolweken organiseren we start to run voor de onderbouw (L1, L2 en L3) en dit ter voorbereiding van de Pierkesloop. Nadien worden de volgende sportactiviteiten voorzien: emmerbal, korfbal, voetbal en lopen.

Donderdag

start to run

Tijdens de eerste schoolweken organiseren we start to run voor de onderbouw (L1, L2 en L3) en dit ter voorbereiding van de Pierkesloop. Nadien worden de volgende sportactiviteiten voorzien: emmerbal, korfbal, voetbal en lopen.


Vrijdag

start to run

We organiseren een SCHOOLKOOR met wekelijks repetities op vrijdagmiddag voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Leerlingen die een instrument bespelen en graag het koor willen begeleiden, zijn ook welkom!

We werken telkens naar een project toe. Het eerste project zal een concert zijn op het Winterfeest van 16 december. Daarna zullen we werken aan een lenteconcert.

Een schoolkoor is meer dan gewoon liedjes zingen. Een koor is samen zingen, samen bewegen, samen het publiek raken… en nog zoveel meer. Tijdens de repetities zal er ook gefocust worden op zangtechnieken, een juiste ademhaling, een correcte houding, een duidelijke uitspraak enzovoort.