Voor- en naschoolse opvang

Praktische info

Voorschoolse opvang

Woensdagnamiddag – opvang

Middag

Naschoolse opvang

7u15 tot 8u15

12u00 tot 18u00

12u00 tot 13u30

15u30 tot 18u00

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters, kleuters en lagere schoolkinderen

zitten SAMEN

op de kleuterschool

Peuters en kleuters zitten SAMEN op de kleuterschool

Lagere schoolkinderen zitten SAMEN op de lagere school

Team schooljaar 2020-2021

Voorschoolse opvang

Juf Sandra VH

 

 

 

Juf Fiona

Woensdagnamiddagopvang

Juf Sandra VV

Juf Justine

Middagopvang kleuters

Juf Justine

Juf Jaimie

Juf Angélique

 

 

 

Juf Fiona

Middagopvang lager

Juf Sandra VV

Juf Sandra VH

Meester Koen

Naschoolse opvang

Juf Sandra VV

Juf Sandra VH

Juf Justine

 

 

 

 

Juf Fiona

Nummer opvang kleuters

GSM: O492 66 13 24

Nummer opvang lager

GSM: 0492 66 03 61

Naschoolse activiteiten

Prijzen schoolopvang

De voor- en naschoolse opvang betaal je per beginnend halfuur. Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang op dezelfde locatie.

Indien u niet tijdig bent om uw kind(eren) op te halen in de naschoolse opvang / woensdagnamiddagopvang, dan vragen wij per begonnen halfuur €5,00 boete per kind.

 

Telefoonnummers opvang

 

Kleuterafdeling  0492/66.13.24

Lagere afdeling 0492/66.03.61