Ouderwerking

Wie zijn we?

 • Een enthousiaste en diverse groep ouders: denkers, doeners, creatievelingen, mooimakers, keukenprinsen, groene vingers, …: iedereen welkom!
 • Onze ploeg lijkt momenteel meer op de Red Flames dan op de Rode Duivels, dus een warme oproep aan papa’s met tijd, goesting, een onweerstaanbare drang, … om het oudercomité te vervoegen.

Ons doel

 • Dagelijks vertoeven er ongeveer 400 leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar in GO! basisschool De Wijze Boom. Dat is niet weinig, dat brengt ook zijn nodige zorgen, vragen, problemen en dergelijke met zich mee. De directeur en het voltallige schoolteam werken zich dagelijks uit de naad om alles in goede banen te leiden. Ons doel is bruggen te bouwen tussen de directeur enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De taken van het oudercomité zijn samen te vatten in 4 hoofdtaken:
  • Informeren: het oudercomité tracht via zowel de schoolwebsite als de website van De Wijze Ouders alle ouders op de hoogte te houden en te brengen van de komende activiteiten en werkgroepen. In de agenda zijn ook de data van de vergaderingen terug te vinden.
  • Organiseren van: het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ze elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de gelegenheid de leerkrachten anders te leren kennen. Het Winterfeest en het schoolfeest zijn hiervoor de
   uitgelezen momenten.
  • Ondersteunen: het oudercomité ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij organisaties van de school zoals
   het schoolfeest, pimp je speelplaats, de Pierkesloop, …. Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat centen in het laatje te brengen die door de school na overleg kan besteed worden aan zaken die alle
   kinderen ten goede komen.
  • Meedenken over thema’s: het oudercomité voorziet ook ruimte om mee te denken over bepaalde thema’s. Op die manier kunnen de ouders ook advies geven omtrent thema’s die het dagelijkse leven op de school aanbelangen. Via de mailknop kunnen ouders altijd hun bedenkingen, ideeën of vragen kwijt aan het oudercomité die dat, indien relevant, zullen overleggen met het schoolteam.

OC-leden

 • Bij de leden kan je terecht met vragen, ideeën,…

Wat gaan we doen?

 • Een Vree Wijze ruilquiz, rommelmarkt, wafelslag, Winterfeest,… organiseren:  leuke activiteiten die bovendien wat extra centen opbrengen voor de school en dus ook voor onze kids!

 

 • Ouderbetrokkenheid in alle vormen ondersteunen en faciliteren.

 

 • Samen nadenken met het schoolteam rond actuele thema’s. Momenteel zijn er werkgroepen rond:
 • Verkeersveiligheid rond de schoolomgeving
 • Infrastructuur en pimp je speelplaats
 • Naschoolse activiteiten

Wat kan jij doen?

 • Hebt u nog een beetje vrije tijd die u nuttig wil invullen, dan hebben wij iets voor u! Wij kunnen steeds “Helpende handen” gebruiken voor/na en tijdens de activiteiten van de school en het oudercomité.
 • Lid worden van één van onze werkgroepen.
 • Eén of meerdere bijeenkomsten bijwonen van het oudercomité in de leraarskamer. We vergaderen normaal om de zes weken. Hierbij is ook de directeur en zijn er afgevaardigden van het lerarenteam aanwezig.
 • Suggesties doen voor leuke activiteiten of projecten.

Onze activiteiten

Vrijdag 29 september 2023: Tuinfeest KLS (start om 15u30)

Zondag 8 oktober 2023: Refugee Walk met sokkenverkoop

Vrijdag 20 oktober 2023: Spelletjesavond en wijntasting

Zaterdag 28 oktober 2023: Halloweenwandeling

Zaterdag 2 december 2023: De Vree Wijze Ruilquiz

Vrijdag 15 december 2023: Schrijfbar (tijdens het winterfeest)

Zaterdag 2 maart 2024: De Wijze Ouderfuif

April 2024: Koekenbak

Zaterdag 25 mei 2024: Rommelmarkt (tijdens het schoolfeest)

Het komende oudercomité

Meer info?