Missie van GO! basisschool De Wijze Boom

Onze missie is een school met als basisfundamenten zelfstandigheid en zelfvertrouwen voor alle leerlingen. Een school waar iedereen leerplezier kan ondervinden in een optimale leeromgeving.

We vergelijken het met een groeiende boom, vertrekkend vanuit de wortels. De kruin wordt gevoed tot een bloeiende boom aan de hand van het leerplezier en een positieve leeromgeving. Het schoolteam bewaakt en stimuleert het groeiproces gesteund door ouders en externen.

In onze school groeien we naar een open geest bij elk individu. We zijn democratisch en respectvol naar ieders kunnen. Elk kind is een vip met oog voor hun talenten.